Övriga tjänster

Erbjuder tjänster inom bygg och renovering

Vid sidan av att bygga hus erbjuder vi flera andra tjänster inom bygg och renovering, som du kan läsa mer om här. Bland annat kan vi renovera hela din tomt eller trädgård, vi tar hand om hela arbetet organiserat som en effektiv totalentreprenad. Vi kan gräva grunder, schakta bort jordmassor, anlägga gräsmattor och allt annat som ger en trivsam miljö runt din tomt. Vi har en stark maskinpark som hjälper oss att utföra dessa arbeten på ett effektivt sätt.

Renovering

Vi utför alla typer av renoveringar. Här gäller våra ledord att inga jobb är för stora eller för små för oss. Här är de renoveringsuppdrag vi kan utföra:

  • Snickerier.
  • Takläggning.
  • Golvläggning. Parkett, laminat och matta.
  • Vi sätter upp nya innerväggar.
  • Badrums- och köksrenoveringar.
  • Kakel och klinkers.
  • Altaner och andra ombyggnationer.
  • Trädfällning.
  • Byggstädning.

bygga timmerhus stockholm

Rivning

Vi erbjuder rivning i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada. Vi kan kapa gips i väggar, riva golv efter en vattenskada eller riva ut ett helt kontorslandskap. Vi besiktigar först objektet noga så att inget ska skadas, ser till att skydda inredningen mot damm och städar självklart upp ordentligt efter oss.

Markarbeten

Vi kan även gräva grunder och brunnar, samt utföra renovering av tomter och trädgårdar.

Vi erbjuder klassiska timmerhus, bygg och renovering